Salon góc nhỏ gỗ Sồi Nga

10,000,000

Chất liệu: gỗ Sồi Nga

Màu sắc: Màu tự nhiên và màu xoan đào