Salon gỗ Xoan Tràm tay 8

5,800,000

Salon gỗ Xoan Tràm tay 8 có 2 loại:

  • Loại không cẩn: 5.800.000đ
  • Loại cẩn: 6.000.000đ