Salon gỗ Tràm Xoan

7,900,000

Kích thước: D x R x C

  • Ghế dài: 190 x 60 x 110
  • Ghế đơn: 80 x 60 x 110
  • Ghế đôn: 38 x 38 x 40
  • Bàn: 110 x 53 x 50

Chất liệu: gỗ Tràm Xoan