Salon gỗ Sồi Nga tay 14

10,500,000

Chất liệu: gỗ Sồi Nga

Màu sắc: Màu tự nhiên và màu xoan đào