Salon gỗ Sồi Nga tay 12

6,300,000

Chất liệu: gỗ Sồi Nga

Có 2 kiểu: Phúc Lộc Thọ & Trống Đồng

Màu sắc: Màu tự nhiên và màu xoan đào